Repozitorij HAZU

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup istraživačkim podacima i planovima upravljanja istraživačkim podacima djelatnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također djelatnici mogu u njega pohranjivati i pre-print svojih radova. Djelatnici Akademije sami pohranjuju svoje podatke (samoarhiviranje) uz pomoć djelatnika Knjižnice HAZU.

Subscribe to repozitorij.hazu.hr RSS