Repozitorij HAZU

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup istraživačkim podacima i planovima upravljanja istraživačkim podacima djelatnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također djelatnici mogu u njega pohranjivati i pre-print svojih radova. Djelatnici Akademije sami pohranjuju svoje podatke (samoarhiviranje) uz pomoć djelatnika Knjižnice HAZU. Svi novi Akademijini časopisi i zbornici radova te digitalizirana građa Akademijinih jedinica nalazi se u otvorenom pristupu u Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - DiZbi.HAZU na adresi https://dizbi.hazu.hr/a/.